ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

تعالی مدیریت تعاونی ها


<html> <head> <title></title> </head> <body> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> عضو هیات امنای خانه تعاونگران: تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری سهم تعاونی ها در اقتصاد را افزایش می&zwnj; دهد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;غلامحسین حسینی نیا عضو هیات امنای خانه تعاونگران ایران در گفتگوبا خبرنگار توکا نیوز، با بیان اینکه تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری سهم تعاونی ها در اقتصاد را افزایش می&zwnj; دهد گفت: همانگونه که در اسناد بالادستی مانند قوانین برنامه و سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تاکید شده باید ارتقاي بهره&zwnj;وري و توسعه و بهبود مديريت شرکتها و اتحادیه&zwnj;های تعاونی مورد توجه جدی قرار بگیرد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وی با اشاره به اینکه برخی کشورها ۶۰ تا ۸۵ درصد از رشد توليد ناخالص داخلی خود را از بهره وري حاصل كرده اند و ايران حدود ۲۲ درصد از رشد توليد ناخالص داخلی را از بهره وري به دست آورده است افزود: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه سهم ۳۵ درصدي بهره وري از رشد اقتصادي هدفگذاري شده است، تحقق این سهم نيازمند برنامه ریزی و تلاش بسیار است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وی با بیان اینکه تعاون هم به عنوان یکی از بخش های اقتصادی باید سهمی از رسیدن به هدفگذاری ۳۵ درصدی داشته باشد پیشنهاد داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوين برنامه های بخش تعاونی سهم ارتقاء بهره&zwnj;وري در رشد اقتصاد تعاونی را تعيين و الزامات و راه&zwnj;كارهاي لازم براي تحقق آن و تحول در بخش تعاونی را فراهم کند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> رئیس شورای راهبری جایزه تعالی مدیریت تعاونی گفت: تعالی مدیریت و ارتقای بهره وري در بخش تعاونی نیازمند یک برنامه حداقل ۵ تا ۱۰ ساله است که در این برنامه باید مشخص شود در این رابطه چه اقداماتي انجام داده شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> عضو هیات امنای خانه تعاونگران ، با اشاره به اینکه راهبرد دوم طرح تحول بخش تعاون توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی تعاونی ها می باشد و یکی از برنامه های آن ، حمایت ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه&zwnj;های مرتبط با ارتقا بهره&zwnj; وری و سیستم&zwnj;های تعالی سازمانی در تعاونی ها است افزود: در همین راستا تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین معاونت امور تعاون با خانه تعاونگران و انجمن بهره وری به امضاء رسیده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> این فعال بخش تعاونی با اعلام اینکه در اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک، طرح تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری در تعاونی ها تهیه شده و از ابتدای سال جاری اجرای آن آغاز شده است گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشویق و حمایت</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> تعالی مدیریت و ارتقای بهره وري در بخش تعاونی نیازمند یک برنامه حداقل ۵ تا ۱۰ ساله است که در این برنامه باید مشخص شود در این رابطه چه اقداماتي انجام داده شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وی افزود: تعاونی ها و اتحادیه هایی که قصد مشارکت در طرح ملی تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری را دارند تا ۳۱ تیر ماه ۹۶ فرصت دارند به ادارات کل تعاون و یا نمایندگی های خانه تعاونگران در استانها مراجعه و ثبت نام کنند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وی نقش خانه تعاونگران در تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری تعاونی ها را برجسته عنوان کرد و گفت: به منظور تشويق تعاونی ها و در راستاي تعالی سازمانی و ارتقاي بهره&zwnj;وري ، خانه تعاونگران از سال ۱۳۹۱، جايزه ملي تعالی مدیریت تعاونی را با استفاده از الگوهاي بین المللی تعالي سازماني طراحي و طي ۵ سال اخیر به تعاونی ها در سطوح مختلف اهدا کرده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> شمشین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی در سال ۱۳۹۶، توسط خانه تعاونگران و با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت تعاونی ها از سراسر کشور در تهران برگزار می شود.</p> </body> </html>


صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما