کاوس محمدی قرقانی
فوق لیسانس حقوق

محمد تجری
لیسانس مهندسی کامپیوتر
مدیر عامل خدمات مدیریت هوشمند کارآفرینان مهرگان -
حسين خوران
لیسانس آمار

حسام نعیمی شامل
لیسانس مدیریت دولتی

محمد روشن
فوق لیسانس ادبيات انگليسي

«1...34567891011...112113»